• instalatie electrica
 • materiale electrice
 • buletin pram
 • verificari PRAM
 • Electro Service
  

  Instalații de legare la pământ – termeni de bază | Blog

  Atingere indirectă – atingerea de către o persoană a unor părți intrate accidental sub tensiune, din cauza unui defect electric.
  Conductor de protecție PE – conductor folosit cu scopul asigurării protecției împotriva electrocutării și care leagă masele cu alte mase/ o priză de pământ/ un conductor neutru sau un alt conductor legat la pământ/ un dispozitiv de protecție pentru declanșare automată în cazul unui defect.
  Conductor neutru folosit în comun PEN - conductor care îndeplinește în mod simultan atât funcția de conductor de  protecție PE, cât și de conductor neutru de lucru N.
  Conductor de legare la priza de pământ – conductor prin care se realizează legătura dintre  priza de pământ și conductorul principal de legare la pământ sau ansamblul conductoarelor principale de legare la pământ.
  Instalație de legare la neutru – totalitatea conductoarelor de protecție și al instalațiilor de legare la pământ, destinat protecției prin legare la neutru.
  Priză de pământ artificială – prize de pământ construită special, cu țăruși – electrozi zincați, pentru a asigura curgerea curentului la sol.
  Protecția împotriva electrocutărilor prin atingeri directe – totalitatea măsurilor de protecție prin care este asigurată siguranța persoanelor împotriva electrocutării prin atingere directă.
  Protecția împotriva electrocutărilor prin atingeri indirecte – totalitatea măsurilor de protecție prin care este asigurată siguranța persoanelor împotriva electrocutării prin atingere indirectă.
   

  Bibliografie:

  • STAS 2612-8/ - Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admisibile.
  • STAS 12604/4 – 2007 - (revizuit pentru folosire în unităţile SC Electrica SA) -  Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Condiţii tehnice de calcul (titlu nou) - STAS 12604/4-89 a fost abrogat în 2009.
  • STAS 831/2002 - Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică, de tracţiune şi de telecomunicaţii.
  • STAS 832 - 2007 (revizuit de SC Electrica SA) - Influenţe ale instalaţiilor electrice de înaltă tensiune asupra liniilor de telecomunicaţii.
  • STAS 12604/5 - 2007 (revizuit pentru folosire în unităţile SG Electrica SA) – Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare - STAS 12604/5-90 a fost abrogat în 2009.
  • SR-CEI 60364-4-41 S2-2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4 - Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. (Cap.4 Protecţia împotriva şocurilor electrice).
  • SR-HD 60384-4-43 S2-2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4 - Protecţie pentru asigurarea securităţii (Cap. 43 Protecţia împotriva supracurenţilor).
  • SR-HD 384 4.41 S2-2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4 - Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii (Cap.4 Protecţia împotriva şocurilor electrice).
  • SR-HD 479-1-1995 - Efectele curentului asupra omului şi animalelor domestice.
  • SR-HD 479-2-1995 - Efectele trecerii curentului prin corpul omului. Partea 2 - Aspecte periculoase (Cap.4 Efectele curentului alternativ cu frecvenţa mai mare de 100 Hz; Cap.5 Efectele curenţilor cu forme speciale de undă; Cap.6 Efectele curenţilor de impuls unic de scurtă durată).
  • SR-EN 61140-2002 - Protecţia împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente electrice.
  • SR-CEl 60364-4-442 + A1 - 1999 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4 - Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii (Cap.44 Protecţia împotriva supracurenţilor. Secţiunea 442: Protecţia instalaţiilor de j.t împotriva defectelor la pământ din instalaţiile de î.t.).
  • SR-CEl 60755 + A1 + A2 -1995 - Reguli generale pentru dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual.
  • SR-CEI 61200-413-2005 - Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 413 - Protecţia împotriva atingerilor indirecte. Întreruperea automată a alimentării.
  • SR-HD 384 6.61 S2-2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 6-61 - Verificări la punerea în funcţiune.
  • SR-EN 60 417-1-2002 - Simboluri grafice utilizate pe echipamente. Partea 2 – Aspecte generale şi aplicaţii.
  • CEI 364-7-707 - Electrical installation of buildings. Requirements for special installations or locations. Earthing requirements for the installations of data Processing equipment.
  • I-7-2002 - Normativ de proiectare și execuție a instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.
  • NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor.
  • 1E IP 35/1-2004 - Îndreptar de proiectare pentru reţele de medie tensiune cu neutru legat la pământ prin rezistenţă.
  • PE 501/85 - Normativ privind proiectarea protecţiilor prin relee şi automatizărilor electrice a centralelor şi staţiilor.
  • 1E Ip 35/2-2005 - Îndreptar de proiectare pentru reţele de medie tensiune cu neutru legat la pământ prin rezistenţă. Instalaţii de legare la pământ pentru linii aeriene, cabluri subterane, staţii şi posturi de transformare.
  • 1RE Ip30/2004 - Îndreptar de proiectare, execuţie şi verificare a instalaţiilor de legare la pământ.
  • 1E Ip 31/86 - Instrucţiuni de proiectare şi execuţie a legăturilor pilot din punct de vedere al protecţiei împotriva influenţelor prin cuplaj inductiv şi rezistiv.
  • 3 RE Ip 41/2006 - Instrucţiuni de proiectare şi exploatare privind protecţia împotriva influenţelor datorate apropierilor dintre liniile de energie electrică.
  • 0 RE I 227/2002 - Instrucţiuni de determinare prin măsurări a tensiunilor de atingere şi de pas la instalaţiile din sistemul de distribuţie a energiei electrice.
  • 3 RE 1226/2002 - Instrucţiuni de realizare a protecţiilor împotriva supratensiunilor în instalaţiile electrice de joasă tensiune.
  • *** Îndrumar de proiectare şi execuţie a protecţiilor împotriva accidentelor şi avariilor în reţelele de m.t. cu neutrul izolat sau tratat cu bobine de compensare.S.C. ELECTRICA S.A. 2006

  Blog:

  Rezistivitatea solului - calitatea dispersiei la prizele de pamant

  O buna cunoastere a proprietatilor solului ne ajuta la o cat mai corecta calculare a rezistivitatii acestuia. In multe aplicatii pe teren se considra o valoare medie a rezistivitatii p a solului, calculata in urma unor masuratori si analize de sol unde se accepta o constitutie omogena a solului. Pentru masurarea rezistivitatii solului exista metode standardizate. Un lucru de care se tine cont, in timpul testelor, este faptul ca curentul care strabate straturile de pamant  sa imite cat mai fidel pe cea a instalatiei finale, si se interpreteaza cu precautie a rezultatelor. In cazul in care nu avem valoarea reala a rezistivitatii solului p, se ia ca baza de calcul prezumata valoarea 100Qm.

   

  Mai mult

  Despre disjunctoare si curbele de declanșare

  Pentru verificarea disjunctoarelor se executa masuratori si verificari PRAM (alternanta pozitiva si negativa la tensiunea alternativa: timp declansare si prag curent in mA).

  Mai mult

  Rezistivitatea solului

  Conform definiției și a percepției generale, solul poate fi considerat partea solidă a globului terestru, alcătuită dintr-un amestec de granule minerale provenite din dezagregarea rocilor și din alte componente organice. Această definiție se extinde și asupra apelor care acoperă scoarța solidă a globului.

  Mai mult
  from_blog