• instalatie electrica
 • materiale electrice
 • buletin pram
 • verificari PRAM
 • Electro Service
  

  Scheme de funcționare a rețelelor electrice | Blog

  Conform Normativului I7-2011, schemele de legare la pământ pot fi de trei tipuri principale: TN, TT şi IT, simbolurile literare utilizate pentru notarea lor având următoarele semnificaţii:

  Prima literă, se referă la situaţia reţelei de alimentare în raport cu pământul:

  T – legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil;

  I – izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.

  A doua literă, se referă la situaţia maselor electrice în raport cu pământul:

  T – legarea direct la pământ a maselor instalaţiei, independent de eventuala legare la pământ a unui punct al alimentării;

  N – legarea directă a maselor la punctul de alimentare legat la pământ; curent alternativ, punctul de legare la pământ este în mod normal punctul neutru; iar în cazuri speciale, punctul de legare la pământ poate fi un conductor de fază.

  Alte litere, se referă la dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie în

  schema TN:

  S – schemă TN în care funcţia de protecţie este asigurată printr-un conductor PE separat de conductoarele active, legat la pământ (în curent alternativ).

  C – schemă TN în care funcţiile de neutru şi de protecţie pot fi combinate într-un singur. Name

  Sistem TN-S, trifazat cu 5 conductoare, cu conductorul de protecție (PE) separat de conductorul neutru (N)  - schemă preluată din Normativul I7–2011

   

   

   

  Name

  Sistem TN-C trifazat cu 4 conductoare,cu conductor comun de protectie (PE) si neutru (N) )  - schemă preluată din Normativul I7–2011

   

  În ceea ce privește realizarea acestei ultime scheme, este important să fie respectate o serie de indicații importante pentru reușita instalației. Astfel, bara PEN a tabloului electric trebuie să aibă un număr suficient de borne pentru a se putea realiza următoarele legături electrice:

  • conductoarele de racordare a barei PEN a tabloului electric în discuție la instalaţia de legare la pământ a obiectivului;
  • conductoarele PEN de legătură cu alte tablouri electrice racordate la tabloul în discuție;
  • conductoarele de neutru de lucru N al circuitelor de alimentare a receptoarelor electrice monofazate la tabloul în discuție;
  • conductoarele de protecţie PE pentru carcasele metalice ale receptoarelor electrice alimentate din tabloul în discuție;
  • conductorul de protecţie PE pentru carcasa metalică a tabloului electric în discuție.

           În situația în care tablourile de distribuţie sunt dotate din procesul de producție cu două bare de neutru (o bară N şi o bară PE), aceste două bare trebuie să fie legate electric între ele.

           În cazul schemelor TN-C este necesar să se trateze cu maximă atenție racordarea barei de neutru N sau PEN la instalaţia de legare la pământ a obiectivului respectiv printr-un conductor PE şi o bornă de legătură separată la conductorul principal de legare la pământ unde se realizează această legătură.

  Atenție, schema TN-S se aplică în cazul anumitor circuite:

  • circuitele electrice sunt dotate cu protecţii diferenţiale cu DPR;
  • circuitele electrice de alimentare a tablourilor electrice monofazate;
  • circuitele electrice de alimentare a receptoarelor electrice monofazate sau trifazate care necesită şi un conductor de neutru de lucru N - conductor activ;
  • legările la neutru se realizează cu conductoare de tipul PE.

  Iar la realizarea schemei acesteia este necesar să fie respectate o serie de condiții:

  • în schemele TN-S tablourile trebuie să includă cu două bare diferite de neutru - bara de neutru de lucru (N) și bara de protecţie (PE).
  • bara de neutru cu rol de protecţie (PE) trebuie racordată la instalaţia de legare la pământ.
  • în situația circuitelor prevăzute cu protecţii diferenţiale cu DPR trebuie să se întocmească o schemă TN-S cu scopul îndeplinirii termenilor de funcţionare a protecţiei PACD cu DDR (dispozitiv diferenţial la curent rezidual), respectând condiţiile: conductorul activ de neutru de lucru N este necesar să fie izolat electric de conductorul de protecţie PE, de la bornele din amonte ale întreruptorului acţionat prin DDR şi până la carcasele receptoarelor electrice alimentate prin circuitele protejate cu DDR, aflate în aval; conductorul activ de neutru de lucru N este necesar să fie izolat electric faţă de pământ (inclusiv faţă de conductorul de protecţie PE) măcar la acelaşi nivel de izolaţie ca şi conductoarele active de fază.
  • în situația circuitelor electrice de alimentare a tablourilor monofazate este necesar să se întocmească o schemă TN-S în ciuda faptului că acele circuite nu sunt protejate cu DDR.
  • în situația circuitelor de alimentare a receptoarelor, de tipul echipamentelor și utilajelor, conductorul activ de neutru de lucru N este separat de conductorul de protecţie PE (de legare la neutru sau de legare la pământ), obținând în acest fel circuite de alimentare în schema TN-S.
  • în toate situațiile schemei TN-S, conductorul de protecţie PE trebuie să fie realizat separat şi izolat electric faţă de conductorul activ de neutru de lucru N până la tabloul de distribuţie din amonte în care bara comună de neutru de lucru şi de protecţie PEN este conectată la instalaţia de legare la pământ a obiectivului

  Blog:

  Rezistivitatea solului - calitatea dispersiei la prizele de pamant

  O buna cunoastere a proprietatilor solului ne ajuta la o cat mai corecta calculare a rezistivitatii acestuia. In multe aplicatii pe teren se considra o valoare medie a rezistivitatii p a solului, calculata in urma unor masuratori si analize de sol unde se accepta o constitutie omogena a solului. Pentru masurarea rezistivitatii solului exista metode standardizate. Un lucru de care se tine cont, in timpul testelor, este faptul ca curentul care strabate straturile de pamant  sa imite cat mai fidel pe cea a instalatiei finale, si se interpreteaza cu precautie a rezultatelor. In cazul in care nu avem valoarea reala a rezistivitatii solului p, se ia ca baza de calcul prezumata valoarea 100Qm.

   

  Mai mult

  Despre disjunctoare si curbele de declanșare

  Pentru verificarea disjunctoarelor se executa masuratori si verificari PRAM (alternanta pozitiva si negativa la tensiunea alternativa: timp declansare si prag curent in mA).

  Mai mult

  Rezistivitatea solului

  Conform definiției și a percepției generale, solul poate fi considerat partea solidă a globului terestru, alcătuită dintr-un amestec de granule minerale provenite din dezagregarea rocilor și din alte componente organice. Această definiție se extinde și asupra apelor care acoperă scoarța solidă a globului.

  Mai mult
  from_blog