• instalatie electrica
 • materiale electrice
 • buletin pram
 • verificari PRAM
 • Electro Service
  

  Ce reprezintă pragurile protecțiilor diferențiale DDR – RCD | Blog

  Limitele admise pentru tensiunile accidentale pot fi stabilite prin observarea limitelor de curent suportate de corpul uman și prin stabilirea timpului de declanșare a defectului, dar și de numărul de sisteme necesare pentru eliminarea defectului.

  Graficul de mai jos indică, conform SR CEI 479-1/1995, zonele de timp-curent a efectelor curenților alternativi prin corpul uman în frecvențe aflate în intervalul 15 Hz – 100Hz:

  Name

  Aceste informații trebuie corelate cu limitele zonelor menționate și efectele fiziologice ale curentului care parcurge corpul uman (conform SR CEI 479-1/1995), așa cum sunt prezentate în tabelul următor:

   

  Denumirea zonei Limitele zonei Efecte fiziologice
  AC-1 Până la 0,5 mA, linia întreruptă a în mod normal nici o reacţie.
  AC-2 De la 0,5 mA până la liniile întrerupte b în mod normal nici uri fel de efect fiziologic periculos
  AC-3 De la liniile întrerupte b până la curba c1

  "în mod normal un pericol organic. Probabilitate de contracţii musculare şi dificultăţi de respiraţie, pentru durate de trecere a curentului mai mari de 2 s.

  Perturbări reversibile în formarea şi pregătirea impulsurilor în inimă, inclusiv fibrilaţia aquriculară şi opriri temporare ale inimii fără fibrilaţie ventriculară, care cresc cu intensitatea curentului şi cu timpul"

   
  AC-4 Dincolo de curba c1 Mărirea curentului şi timpul, poate produce efecte patofiziologice precum oprirea inimii, oprirea respiraţiei, arsuri grave suplimentare faţă de efectele din zona AC-3
  AC-4.1 între curbele c1 şi c2 Probabilitate de fibrilaţie ventriculară până la 5 %
  AC-4.2 între curbele c2 şi c3 Probabilitate de fibrilaţie ventriculară până la aproximativ 50 %
  AC-4.3 Dincolo de curba c3 Probabilitate de fibrilaţie ventriculară mai mare de 50 %

   

  Așa cum se menționează în STAS 21612/87, tensiunile de atingere și de pas în cazul instalațiilor de înaltă tensiune, pentru timpii de înlăturare a defectului prin protecția de bază ≤ 0,4s, se pot stabili luând în calcul curentul maxim admis prin corpul uman (Ih), raportat la timpul de declanșare în caz de defect și o rezistență de calcul a corpului uman Rh = 3000Ω.

   Iată care sunt intensitățile de calcul ale curenților Ih prin corpul uman în mA:

  Name

  Valorile admise, atunci când discutăm despre tensiunile de atingere și de pas, la instalații sau echipamente de joasă tensiune sunt, în conformitate cu reglementările  Normativului  I 7/ 2002 și ale Îndreptarului 1 RE-Ip-30-2004, descrise în tabelul de mai jos.

  Name

   

   

  Blog:

  Rezistivitatea solului - calitatea dispersiei la prizele de pamant

  O buna cunoastere a proprietatilor solului ne ajuta la o cat mai corecta calculare a rezistivitatii acestuia. In multe aplicatii pe teren se considra o valoare medie a rezistivitatii p a solului, calculata in urma unor masuratori si analize de sol unde se accepta o constitutie omogena a solului. Pentru masurarea rezistivitatii solului exista metode standardizate. Un lucru de care se tine cont, in timpul testelor, este faptul ca curentul care strabate straturile de pamant  sa imite cat mai fidel pe cea a instalatiei finale, si se interpreteaza cu precautie a rezultatelor. In cazul in care nu avem valoarea reala a rezistivitatii solului p, se ia ca baza de calcul prezumata valoarea 100Qm.

   

  Mai mult

  Despre disjunctoare si curbele de declanșare

  Pentru verificarea disjunctoarelor se executa masuratori si verificari PRAM (alternanta pozitiva si negativa la tensiunea alternativa: timp declansare si prag curent in mA).

  Mai mult

  Rezistivitatea solului

  Conform definiției și a percepției generale, solul poate fi considerat partea solidă a globului terestru, alcătuită dintr-un amestec de granule minerale provenite din dezagregarea rocilor și din alte componente organice. Această definiție se extinde și asupra apelor care acoperă scoarța solidă a globului.

  Mai mult
  from_blog