• instalatie electrica
 • materiale electrice
 • buletin pram
 • verificari PRAM
 • Electro Service
  

  Ce reprezintă pragurile protecțiilor diferențiale DDR – RCD | Blog

  Limitele admise pentru tensiunile accidentale pot fi stabilite prin observarea limitelor de curent suportate de corpul uman și prin stabilirea timpului de declanșare a defectului, dar și de numărul de sisteme necesare pentru eliminarea defectului.

  Graficul de mai jos indică, conform SR CEI 479-1/1995, zonele de timp-curent a efectelor curenților alternativi prin corpul uman în frecvențe aflate în intervalul 15 Hz – 100Hz:

  Name

  Aceste informații trebuie corelate cu limitele zonelor menționate și efectele fiziologice ale curentului care parcurge corpul uman (conform SR CEI 479-1/1995), așa cum sunt prezentate în tabelul următor:

   

  Denumirea zonei Limitele zonei Efecte fiziologice
  AC-1 Până la 0,5 mA, linia întreruptă a în mod normal nici o reacţie.
  AC-2 De la 0,5 mA până la liniile întrerupte b în mod normal nici uri fel de efect fiziologic periculos
  AC-3 De la liniile întrerupte b până la curba c1

  "în mod normal un pericol organic. Probabilitate de contracţii musculare şi dificultăţi de respiraţie, pentru durate de trecere a curentului mai mari de 2 s.

  Perturbări reversibile în formarea şi pregătirea impulsurilor în inimă, inclusiv fibrilaţia aquriculară şi opriri temporare ale inimii fără fibrilaţie ventriculară, care cresc cu intensitatea curentului şi cu timpul"

   
  AC-4 Dincolo de curba c1 Mărirea curentului şi timpul, poate produce efecte patofiziologice precum oprirea inimii, oprirea respiraţiei, arsuri grave suplimentare faţă de efectele din zona AC-3
  AC-4.1 între curbele c1 şi c2 Probabilitate de fibrilaţie ventriculară până la 5 %
  AC-4.2 între curbele c2 şi c3 Probabilitate de fibrilaţie ventriculară până la aproximativ 50 %
  AC-4.3 Dincolo de curba c3 Probabilitate de fibrilaţie ventriculară mai mare de 50 %

   

  Așa cum se menționează în STAS 21612/87, tensiunile de atingere și de pas în cazul instalațiilor de înaltă tensiune, pentru timpii de înlăturare a defectului prin protecția de bază ≤ 0,4s, se pot stabili luând în calcul curentul maxim admis prin corpul uman (Ih), raportat la timpul de declanșare în caz de defect și o rezistență de calcul a corpului uman Rh = 3000Ω.

   Iată care sunt intensitățile de calcul ale curenților Ih prin corpul uman în mA:

  Name

  Valorile admise, atunci când discutăm despre tensiunile de atingere și de pas, la instalații sau echipamente de joasă tensiune sunt, în conformitate cu reglementările  Normativului  I 7/ 2002 și ale Îndreptarului 1 RE-Ip-30-2004, descrise în tabelul de mai jos.

  Name

   

   

  Blog:

  Despre disjunctoare si curbele de declanșare

  Pentru verificarea disjunctoarelor se executa masuratori si verificari PRAM (alternanta pozitiva si negativa la tensiunea alternativa: timp declansare si prag curent in mA).

  Mai mult

  Rezistivitatea solului

  Conform definiției și a percepției generale, solul poate fi considerat partea solidă a globului terestru, alcătuită dintr-un amestec de granule minerale provenite din dezagregarea rocilor și din alte componente organice. Această definiție se extinde și asupra apelor care acoperă scoarța solidă a globului.

  Mai mult

  Ce reprezintă pragurile protecțiilor diferențiale DDR – RCD

  Limitele admise pentru tensiunile accidentale pot fi stabilite prin observarea limitelor de curent suportate de corpul uman și prin stabilirea timpului de declanșare a defectului, dar și de numărul de sisteme necesare pentru eliminarea defectului.

  Mai mult
  from_blog