• instalatie electrica
 • materiale electrice
 • buletin pram
 • verificari PRAM
 • Electro Service
  

  Instalații de legare la pământ – termeni de bază | Blog

  Atingere indirectă – atingerea de către o persoană a unor părți intrate accidental sub tensiune, din cauza unui defect electric.
  Conductor de protecție PE – conductor folosit cu scopul asigurării protecției împotriva electrocutării și care leagă masele cu alte mase/ o priză de pământ/ un conductor neutru sau un alt conductor legat la pământ/ un dispozitiv de protecție pentru declanșare automată în cazul unui defect.
  Conductor neutru folosit în comun PEN - conductor care îndeplinește în mod simultan atât funcția de conductor de  protecție PE, cât și de conductor neutru de lucru N.
  Conductor de legare la priza de pământ – conductor prin care se realizează legătura dintre  priza de pământ și conductorul principal de legare la pământ sau ansamblul conductoarelor principale de legare la pământ.
  Instalație de legare la neutru – totalitatea conductoarelor de protecție și al instalațiilor de legare la pământ, destinat protecției prin legare la neutru.
  Priză de pământ artificială – prize de pământ construită special, cu țăruși – electrozi zincați, pentru a asigura curgerea curentului la sol.
  Protecția împotriva electrocutărilor prin atingeri directe – totalitatea măsurilor de protecție prin care este asigurată siguranța persoanelor împotriva electrocutării prin atingere directă.
  Protecția împotriva electrocutărilor prin atingeri indirecte – totalitatea măsurilor de protecție prin care este asigurată siguranța persoanelor împotriva electrocutării prin atingere indirectă.
   

  Bibliografie:

  • STAS 2612-8/ - Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admisibile.
  • STAS 12604/4 – 2007 - (revizuit pentru folosire în unităţile SC Electrica SA) -  Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Condiţii tehnice de calcul (titlu nou) - STAS 12604/4-89 a fost abrogat în 2009.
  • STAS 831/2002 - Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică, de tracţiune şi de telecomunicaţii.
  • STAS 832 - 2007 (revizuit de SC Electrica SA) - Influenţe ale instalaţiilor electrice de înaltă tensiune asupra liniilor de telecomunicaţii.
  • STAS 12604/5 - 2007 (revizuit pentru folosire în unităţile SG Electrica SA) – Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare - STAS 12604/5-90 a fost abrogat în 2009.
  • SR-CEI 60364-4-41 S2-2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4 - Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. (Cap.4 Protecţia împotriva şocurilor electrice).
  • SR-HD 60384-4-43 S2-2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4 - Protecţie pentru asigurarea securităţii (Cap. 43 Protecţia împotriva supracurenţilor).
  • SR-HD 384 4.41 S2-2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4 - Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii (Cap.4 Protecţia împotriva şocurilor electrice).
  • SR-HD 479-1-1995 - Efectele curentului asupra omului şi animalelor domestice.
  • SR-HD 479-2-1995 - Efectele trecerii curentului prin corpul omului. Partea 2 - Aspecte periculoase (Cap.4 Efectele curentului alternativ cu frecvenţa mai mare de 100 Hz; Cap.5 Efectele curenţilor cu forme speciale de undă; Cap.6 Efectele curenţilor de impuls unic de scurtă durată).
  • SR-EN 61140-2002 - Protecţia împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente electrice.
  • SR-CEl 60364-4-442 + A1 - 1999 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4 - Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii (Cap.44 Protecţia împotriva supracurenţilor. Secţiunea 442: Protecţia instalaţiilor de j.t împotriva defectelor la pământ din instalaţiile de î.t.).
  • SR-CEl 60755 + A1 + A2 -1995 - Reguli generale pentru dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual.
  • SR-CEI 61200-413-2005 - Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 413 - Protecţia împotriva atingerilor indirecte. Întreruperea automată a alimentării.
  • SR-HD 384 6.61 S2-2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 6-61 - Verificări la punerea în funcţiune.
  • SR-EN 60 417-1-2002 - Simboluri grafice utilizate pe echipamente. Partea 2 – Aspecte generale şi aplicaţii.
  • CEI 364-7-707 - Electrical installation of buildings. Requirements for special installations or locations. Earthing requirements for the installations of data Processing equipment.
  • I-7-2002 - Normativ de proiectare și execuție a instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.
  • NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor.
  • 1E IP 35/1-2004 - Îndreptar de proiectare pentru reţele de medie tensiune cu neutru legat la pământ prin rezistenţă.
  • PE 501/85 - Normativ privind proiectarea protecţiilor prin relee şi automatizărilor electrice a centralelor şi staţiilor.
  • 1E Ip 35/2-2005 - Îndreptar de proiectare pentru reţele de medie tensiune cu neutru legat la pământ prin rezistenţă. Instalaţii de legare la pământ pentru linii aeriene, cabluri subterane, staţii şi posturi de transformare.
  • 1RE Ip30/2004 - Îndreptar de proiectare, execuţie şi verificare a instalaţiilor de legare la pământ.
  • 1E Ip 31/86 - Instrucţiuni de proiectare şi execuţie a legăturilor pilot din punct de vedere al protecţiei împotriva influenţelor prin cuplaj inductiv şi rezistiv.
  • 3 RE Ip 41/2006 - Instrucţiuni de proiectare şi exploatare privind protecţia împotriva influenţelor datorate apropierilor dintre liniile de energie electrică.
  • 0 RE I 227/2002 - Instrucţiuni de determinare prin măsurări a tensiunilor de atingere şi de pas la instalaţiile din sistemul de distribuţie a energiei electrice.
  • 3 RE 1226/2002 - Instrucţiuni de realizare a protecţiilor împotriva supratensiunilor în instalaţiile electrice de joasă tensiune.
  • *** Îndrumar de proiectare şi execuţie a protecţiilor împotriva accidentelor şi avariilor în reţelele de m.t. cu neutrul izolat sau tratat cu bobine de compensare.S.C. ELECTRICA S.A. 2006

  Blog:

  Despre disjunctoare si curbele de declanșare

  Pentru verificarea disjunctoarelor se executa masuratori si verificari PRAM (alternanta pozitiva si negativa la tensiunea alternativa: timp declansare si prag curent in mA).

  Mai mult

  Rezistivitatea solului

  Conform definiției și a percepției generale, solul poate fi considerat partea solidă a globului terestru, alcătuită dintr-un amestec de granule minerale provenite din dezagregarea rocilor și din alte componente organice. Această definiție se extinde și asupra apelor care acoperă scoarța solidă a globului.

  Mai mult

  Ce reprezintă pragurile protecțiilor diferențiale DDR – RCD

  Limitele admise pentru tensiunile accidentale pot fi stabilite prin observarea limitelor de curent suportate de corpul uman și prin stabilirea timpului de declanșare a defectului, dar și de numărul de sisteme necesare pentru eliminarea defectului.

  Mai mult
  from_blog